imgboxbg

        人力資源

        HUMAN RESOURCES

        /
        招聘信息

        董事長秘書

        職位 6000 - 12000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 鄭州市 - 鄭東新區

        房地產項目開發報建

        職位 8000 - 10000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 湛河區

        石墨化車間主任

        職位 10000 - 15000
        全職   /   5-10年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 魯山縣

        設備副總經理

        職位 10000 - 20000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        生產副總經理

        職位 10000 - 20000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        成型車間主任

        職位 10000 - 15000
        全職   /   5-10年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        機加車間主任

        職位 10000 - 15000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        浸漬、二燒車間主任

        職位 10000 - 15000
        全職   /   3-5年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        焙燒車間主任

        職位 10000 - 15000
        全職   /   5-10年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 寶豐縣

        按揭專員

        職位 5000 - 8000
        全職   /   1-3年  /  ???/span> 河南省 - 平頂山市 - 新華區

        物業維修員(工程員)

        職位 5000 - 6000
        全職   /   1-3年  /  不限 廣東省 - 珠海市 - 香洲區

        客服專員

        職位 5000 - 6000
        全職   /   1-3年  /  ???/span> 廣東省 - 珠海市 - 香洲區

        物業保潔員

        職位 2000 - 3000
        全職   /   不限  /  不限 廣東省 - 珠海市 - 香洲區

        秩序員

        職位 4000 - 5000
        全職   /   1-3年  /  不限 廣東省 - 珠海市 - 香洲區
        上一頁
        1
        少妇被技师按摩呻吟